Najbliższa zmianka

7 grudzień

Msza św z intencji Żywego Różańca o godz 7:30

Różaniec o godz. 7:00Termin mszy może ulec zmianie