OGŁOSZENIA  PARAFIALNE NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

15.10.2017

1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii alumna z naszego seminarium duchownego. Modlimy się o powołania kapłańskie. Ofiary składane podczas Mszy Św. będą przeznaczone na utrzymanie sosnowieckiego seminarium duchownego.

2
.
Zapraszam na modlitwę różańcową w miesiącu październiku  
   W niedzielę nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane o 15:30
   a w dni powszednie po wieczornej Mszy Św. czyli o 18:00
   Różaniec św. z udziałem dzieci w każdy wtorek i środę o 18:00
   Różaniec św. dla młodzieży w każdy czwartek o 18:00


3. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” zwraca się z prośbą o pomoc w ratowaniu przed zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Zatrzymaj Aborcję” ma na celu eliminację z polskiego prawa punktu zezwalającego na zabijanie dzieci z przyczyn eugenicznych. Aby sejm rozpatrzył projekt, należy zebrać pod nim minimum 100 tysięcy podpisów, do skutecznego uchwalenia prawa potrzeba ich jednak o wiele więcej. Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji – wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – często nawet w 6 miesiącu ciąży – i stanowią 95% wszystkich aborcji w naszym kraju. W roku 2016 zabito w ten sposób 1042 dzieci. Prasa i organy ścigania odnotowują przypadki pozostawienia żywych dzieci po aborcji, aby umarły już poza organizmem matki. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z projektem i wyraziła poparcie dla zbiórki podpisów pod nim. Dzisiaj lub w przyszłą niedzielę można złożyć swój podpis pod tym projektem. Potrzebny będzie dowód osobisty, gdyż trzeba wpisać pesel. W przyszłą niedzielę członkinie Żywego Różańca będą pomagały przy zbieraniu tych podpisów

4.
Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na fundusz papieski, który jest przeznaczony na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin. Zebraliśmy 930 zł.

5Spotkanie dotyczące pielgrzymki do Izraela i Jordanii odbędzie się we wtorek 17.10.br.   o godz. 19:00 w salce parafialnej

6. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11:30 odbędzie się spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

7.
Składka na potrzeby naszej parafii ,która tradycyjnie jest w III niedzielę miesiąca będzie w tym miesiącu przesunięta na IV niedzielę miesiąca października

8.
Dziękuję bardzo parafiankom z Góry Siewierskiej :Bogusławie Dróżdż, Beacie Sokoła, Ilonie Rumowskiej i Jolancie Szczygieł za posprzątanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i za złożoną ofiarę na Kościół

9.
Można już składać na wypominki : roczne, oktawalne , jednorazowe. Druki na wypominki są na stoisku z gazetami

10.
Dzisiaj liczymy praktykujacych wiernych uczęszczających na niedzielne Msze Św. i przystępujących do Komunii Św. Proszę o wolniejsze wychodzenia z kościoła.

11. 
Spotkanie Komitetu Budowy Kaplicy w Wymysłowie odbędzie się w środę.

12. Zostały zakupione poduszki na krzesła do Kaplicy w Wymysłowie w cenie 14 zł. szt. Proszę, aby dzisiaj zabrać te dotychczasowe      
                                                                                                                                 

13
. Życzę wszystkim dobrego tygodnia                                                                                                                                 ks. proboszcz