JASNA GÓRA - na żywo

Transmisja z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej


by móc maksymalnie powiększyć obraz proszę kliknąć w prawy dolny róg a dokładnie na pojawiającą się ramka
albo kliknąć myszką w obraz transmisji i wcisnąć literę f