Rozmowa z ks. Markiem Wyjadłowskim nowym administratorem naszej parafii
Materiał wideo oparty o zdjęcia z prac przykościelnych przy współudziale księdza Mirosława Tosza


Materiał przygotowali: Ks. Jarosław Kwiecień oraz Piotr Lorenc