Msze święte


PONIEDZIAŁEK 16 KWIECIEŃ
17:30    Stanisławę Nabrdalik – od Estery i Dariusza Laszczyckich z rodz.,
                                                         Agnieszki i Grzegorza
z rodz., Stanisławy Mizera z rodz.,
                                                         Janusza Walocha, sąsiadów
Twardokęsów i Grelów
                                                                                                                                      

WTOREK 17 KWIECIEŃ
17:30    Bogusława Wawrzynka – od Magdy i Damiana z dziećmi,
                                                            Elżbiety i Piotra Karkau
z rodziną 
                                                          

ŚRODA   18 KWIECIEŃ
17:30    Józefę Barańską w 2 r.ś.


CZWARTEK 19 KWIECIEŃ
17:30    Józefę Musiałek – od rodzin : Tkaczów, Drożdżów, Mańków i Nobisów                                                                                                                                         

PIĄTEK 20 KWIECIEŃ
17:30    Czesławę Kańtoch – od brata Stanisława Gwoździa z rodziną
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SOBOTA 21 KWIECIEŃ
17:30    Arkadiusza Nobisa w 16 r.ś.
  

NIEDZIELA 22 KWIECIEŃ
   8:30    Mariannę w 15 r.ś. i Antoniego w 19 r.ś. Nowaków

10:00    Jadwigę Pieczko

11:30    Dagmarę Gawron w 5 r.ś., Stanisławę i Czesława Gawronów

         Chrzest (po Mszy Św.) : Adrianna Machura

16:00    Henryka w 22 r.ś. i Bronisławę Czaplów, Apolonię Józefa Smółków, Romualda,
                 Hieronimę, Michalinę i zmarłych z rodz. Czaplów PONIEDZIAŁEK 9 KWIECIEŃ
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
   7:30 w intencji parafian
                                                                                                                                      

WTOREK 10 KWIECIEŃ
17:30    Józefę Musiałek – od swatów Mirosławy, Zdzisława Michalaków, Katarzyny,
                                                 Jacka 
Skupień z rodz., Marii, Marcina Wesołków z Zendka,
                                                 Leszka,
Zofii Dziubów z rodz.                                                          

ŚRODA   11 KWIECIEŃ
17:30     Stanisławę Nabrdalik – od Julii Frączek z synem Pawłem i jego rodz.,
                                                            Ireny Lebiockiej
z mężem i rodz., Zofii Filipczyk z mężem i rodz.,
                                                            Stanisławy Łabuś


CZWARTEK 12 KWIECIEŃ
   7:30   w pewnej intencji                                                                                                          

18:00    w intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania
                                                

PIĄTEK 13 KWIECIEŃ
17:30    Dariusza Matyję – od Sylwii Gałuszka z rodzicami i Antoniego Matyji z żoną
                                                                                                       

SOBOTA 14 KWIECIEŃ
14:00    w intencji zaślubionych

16:00    Dziękczynna w 18 r. urodz. Aleksandry Barańskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo,
              potrzebne łaski i opiękę Matki Bożej w dalszym życiu


NIEDZIELA 15 KWIECIEŃ
   8:30    Bogusława Barańskiego, Roberta Pierzchałę i zm. z rodz. Cieplińskich i Olszewskich

10:00    Władysławę i Stanisława Wrzaskowskich

11:30       Msza Św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej

16:00     Janinę w 10 r.ś. i Józefa Smyczyków, Jana i Władysławę Kyrczów