Msze święte

PONIEDZIAŁEK 19   LUTY
   7:30 w intencji


WTOREK 20 LUTY
17:30    Stanisławę Szczerba – od sąsiadów Zarychtów z rodz., Mieczysławy Sapińskiej,
                                                         Stanisławy Nabrdalik, sąsiadów Sobczyków i Czaplów,
                                                         Sebastiana Redla z żoną i dziećmi, KGW z Twardowic

ŚRODA   21 LUTY
17:30   Mariannę Dróżdż – od Anny Szczygieł z rodz., Henryka Siwka z rodz., Stefana i Grażyny
                                                   Ziembów z rodz., Wioletty i Andrzeja Lamachów z rodz., Lucyny
                                                   i Adama Sytniewskich z rodz., Janiny i Bogdana Woźniaków z rodz.CZWARTEK 22 LUTY
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW.PIOTRA
17:30   Tadeusza Bochenka – od Grażyny Siudak i Urszuli Dudały z rodz.
                                                                                                                                

PIĄTEK 23 LUTY
17:30   Mieczysławę Sorn – od Edwarda Flaka z rodz., Henryka Flaka z rodz., Krystyny Łukasik
                                                     z Nowej Wsi, Izabeli i Pawła Łukasików z Sadowia,
                                                    Beaty i Dariusza Małotów                                              

                                                                                                                                                             

SOBOTA 24 LUTY
17:30     Józefę Musiałek – od kuzynki Janiny Smółka z rodzinąII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 LUTY
   8:30   Stefana i Janinę Kotułów – od rodziny

10:00   Stanisława Mitasa w 11 r.ś. 

11:30   Sabinę i Stanisława Nowaków zm. z rodz. Nowaków, Fisiorów i Rudzkich

16.00   Henryka Wypycha w 11 r.ś.

 PONIEDZIAŁEK  12   LUTY
   7:30 w intencji parafian
                                                                             

WTOREK  13 LUTY
17:30    Henryka Kotułę – od swatowej Aliny Tajer, Wandy Cichy z rodz.,
                                                Agnieszki i Pawła
Płatków z dziećmi.
                                                Danuty i Zenona Bąbików i Eugeniusza CałkiŚRODA    14 LUTY
ŚRODA POPIELCOWA
   9:00    Bogumiłę Twardoch – od rodziny Stuczniów z Sadowia

17:30    Janinę Ferdyn – od córki Teresy z mężem Henrykiem


CZWARTEK  15 LUTY
17:30    Mirosława Trzcionkę w 6 r.ś.

                                                                                                                                

PIĄTEK  16 LUTY
17:30    Jana Widza – od żony Marii
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SOBOTA  17 LUTY
17:30     Grzegorza Czubra – od żony Anety z córką BasiąI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  18 LUTY

   8:30    Pawła Dyszy – od cioci Marii i Bogdana Czapli z rodziną

10:00 Janinę Dyszy – od koleżanek z KGW i mieszkańców z ul. leśnej

11:30  + Meczysławę i Leonarda Cimander – od córek z rodzinami

16:00    Jacka Cieplińskiego w 7 r.ś.