Msze świętePONIEDZIAŁEK 9 KWIECIEŃ
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
   7:30 w intencji parafian
                                                                                                                                      

WTOREK 10 KWIECIEŃ
17:30    Józefę Musiałek – od swatów Mirosławy, Zdzisława Michalaków, Katarzyny,
                                                 Jacka 
Skupień z rodz., Marii, Marcina Wesołków z Zendka,
                                                 Leszka,
Zofii Dziubów z rodz.                                                          

ŚRODA   11 KWIECIEŃ
17:30     Stanisławę Nabrdalik – od Julii Frączek z synem Pawłem i jego rodz.,
                                                            Ireny Lebiockiej
z mężem i rodz., Zofii Filipczyk z mężem i rodz.,
                                                            Stanisławy Łabuś


CZWARTEK 12 KWIECIEŃ
   7:30   w pewnej intencji                                                                                                          

18:00    w intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania
                                                

PIĄTEK 13 KWIECIEŃ
17:30    Dariusza Matyję – od Sylwii Gałuszka z rodzicami i Antoniego Matyji z żoną
                                                                                                       

SOBOTA 14 KWIECIEŃ
14:00    w intencji zaślubionych

16:00    Dziękczynna w 18 r. urodz. Aleksandry Barańskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo,
              potrzebne łaski i opiękę Matki Bożej w dalszym życiu


NIEDZIELA 15 KWIECIEŃ
   8:30    Bogusława Barańskiego, Roberta Pierzchałę i zm. z rodz. Cieplińskich i Olszewskich

10:00    Władysławę i Stanisława Wrzaskowskich

11:30       Msza Św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej

16:00     Janinę w 10 r.ś. i Józefa Smyczyków, Jana i Władysławę Kyrczów