PONIEDZIAŁEK   10  SIERPIEŃ
ŚW.WAWRZYŃCA
  
7:30  W intencji parafian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

WTOREK  11  SIERPIEŃ
Św.KLARY
17:30  †  Zdzisława Michniewskiego – od synów Eugeniusza
                                                                       i Adama z żoną oraz wnuków                                                                                                                      

ŚRODA  12  SIERPIEŃ
17:30  †  Jakuba Łaszczyka – od  rodz. Olchawa, Anety Grząś z rodz., rodz.
                                                       Bubel i Adamczak i Andrzeja Nabrdalika


CZWARTEK  13  SIERPIEŃ
17:30  †  Bronisławę Kuś – od koleżanek i kolegów z pracy córki Ani,
                                                  rodziny Michniewskich  


PIĄTEK  14  SIERPIEŃ
ŚW.MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
17:30  †  Tadeusza Bryzika – od swatowej Anny Gwóźdź z rodz.,
                                                     Krzysztofa i Wiesławy Rajewskich z rodz.,

                                                    brata Henryka z synami, siostry Wiesławy Mączka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SOBOTA  15  SIERPIEŃ
WNIEBOWZIĘCIE NMP - UROCZYSTOŚĆ
  8:30  †  Marcina Kusia w 3 r.ś. – od rodziców

10:00 (Wymysłów†  Zygmunta Kańtocha – od wnuczki Magdaleny z mężem Marcinem   

11.30  †  Florentynę, Helenę, Władysława Nowaków, Jadwigę, Sabinę, Stanisława, Józefę,
                Stanisława Nowaków, Józefę, Franciszka Barańskich

16:00  †  Genowefę , Stanisława Bubel, Renatę, Adama Pawlików
                 i zm. z rodz. Bublów i Jakubczyków


NIEDZIELA  16  SIERPIEŃ
  8:30  †  Władysława Kotułę – od chrześniaka Romualda, wnuczka Piotra z żoną, Mirosława,
                                                          Jolanty Kotułów i kumosi Danuty Kotuła z rodz.

10:00 (Wymysłów† Janinę w 9 r.ś., Zygfryda Haba, Antoninę, Michała, Piotra Haba,
                                       Pelagię Kańtoch, Zdzisława Gajdosa   

11:30  †  Jana, Marię Kołcz, Stanisława, Bronisławę i Stefanię Niedbała

16:00  †  Władysława Olejnika – od żony i syna z córką