Msze święte


PONIEDZIAŁEK 16 KWIECIEŃ
17:30    Stanisławę Nabrdalik – od Estery i Dariusza Laszczyckich z rodz.,
                                                         Agnieszki i Grzegorza
z rodz., Stanisławy Mizera z rodz.,
                                                         Janusza Walocha, sąsiadów
Twardokęsów i Grelów
                                                                                                                                      

WTOREK 17 KWIECIEŃ
17:30    Bogusława Wawrzynka – od Magdy i Damiana z dziećmi,
                                                            Elżbiety i Piotra Karkau
z rodziną 
                                                          

ŚRODA   18 KWIECIEŃ
17:30    Józefę Barańską w 2 r.ś.


CZWARTEK 19 KWIECIEŃ
17:30    Józefę Musiałek – od rodzin : Tkaczów, Drożdżów, Mańków i Nobisów                                                                                                                                         

PIĄTEK 20 KWIECIEŃ
17:30    Czesławę Kańtoch – od brata Stanisława Gwoździa z rodziną
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SOBOTA 21 KWIECIEŃ
17:30    Arkadiusza Nobisa w 16 r.ś.
  

NIEDZIELA 22 KWIECIEŃ
   8:30    Mariannę w 15 r.ś. i Antoniego w 19 r.ś. Nowaków

10:00    Jadwigę Pieczko

11:30    Dagmarę Gawron w 5 r.ś., Stanisławę i Czesława Gawronów

         Chrzest (po Mszy Św.) : Adrianna Machura

16:00    Henryka w 22 r.ś. i Bronisławę Czaplów, Apolonię Józefa Smółków, Romualda,
                 Hieronimę, Michalinę i zmarłych z rodz. Czaplów