Msze święte

PONIEDZIAŁEK  16 październik
ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ
      
7:30     w intencji parafian
 

WTOREK   17 październik
ŚW.IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO
       17:30  Stanisławę Szczerba – od córki Zenony z mężem,
                                                                    wnuczka Arkadiusza z córką Natalką

                                                                    i Wiesławy Dudkiewicz

 ŚRODA    18 październik
ŚW.ŁUKASZA EWANGELISTY - ŚWIĘTO
   17:30     †  Danutę Małota – od kuzynki Gwoździowej z Psar z rodziną,
                                                           kuzynki Wiesi z rodz.,
Wiesławy Dziuba i rodzin: Duckich, Kozieł,
                                                           Podziemskich, Białasów,
Kluz i Surowców                     

CZWARTEK    19  październik
 17:30   Stanisławę Nabrdalik – od córki Małgorzaty z rodziną


 PIĄTEK     20 październik
ŚW.JANA KANTEGO
   17:30     Danutę Małota – od Janiny Dziuba, Mitasów, Jolanty Kadłubiec,
                                                         Kubańskich, Gajków,
Kańtochów, Katarzyny Cofała

 SOBOTA   21  październik
BŁ.JAKUBA STRZEMIĘ
  
17:30   
Stefana, Felicję i Janinę Barańskich, Bronisławę Kańtoch


 NIEDZIELA   22  październik
                                     
    8:30    † 
Janinę Kozieł - od Ireny Mańka, Haliny Lenart z rodz. i Danuty Horzela z rodzią

   10:00   † 
Józefa Trefona w 17 r.ś.

  11:30    
Danutę Małota w 1 r.ś. – od córek z rodzinami
                 
              
  16:00    † 
Adriana Barańskiego w 3 r.ś. – od żony i córek