Msze święte


PONIEDZIAŁEK  14 sierpnia
ŚW.MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
       7:30     w intencji parafianWTOREK   15  sierpnia
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYII PANNY -UROCZYSTOŚĆ
       8:30   Stanisława Kowala w 19 r.ś., Stanisławę i Bolesława Cieplińskich ,
                           Wiktorię Urbańczyk
, Stanisława Kowala i zm. z rodz. Kowalów i Cieplińskich

     10:00   Edwarda Stypułę w 10 r.ś.

     11:30         
Dziękczynna w 80 rocznicę urodzin Marii Kotuła

     16:00  Jana Mikulskiego w 20 r.ś. i Eufemię Mikulską w 47 r.ś.


 ŚRODA    16  sierpnia
   17:30     †  Czesława Sobieraja w 9 r.ś., Władysławę i Józefa Banasiów,
                           Cecylię, Józefę i Jana
 Sobierajów     
                     

CZWARTEK    17  sierpnia
ŚW.JACKA

    17:30   
Mieczysławę Lulewicz – od sąsiadów: Achtelików, Nowaków, Łuków,
                                                                       Furgaczów, Ewy
Latosińskiej, Stanisława Trefona,
                                                                       Serwecińskich, Haliny Cichoń

    17:30    Danutę Małota – od Henryka Pasamonika z rodz. i Leszka i Ilony Pasamonik z Sadowia


 PIĄTEK     18 sierpnia

   17:30     Władysławę, Halinę , Józefa , Jana Piątków, Władysławę , Stefana , Tadeusza Źrałek


 SOBOTA   19 sierpnia
   17:00   Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Anny i Bogdana Kocotów i 60 rocz. urodzin Bogdana

   17:30      Edmunda Trzcionkę – od Haliny Sroka z rodz., Henryka i Franciszka Fraj z rodz.,
                                                                     Ilony i Henryka Michalaków NIEDZIELA   20  sierpnia 
                                     
    8:30   
Mieczysławę Lulewicz – od Teresy i Janusza Niedbałów, Marii Górczyńskiej,
                                                                      Henryka 
Flaka, rodz. Puszczewiczów, Urszuli i Jacka Dudałów,
                                                                      Grażyny
Siudak, Marii Król, Barbary i Mirosława Kaimów

   10:00  
Genowefę Trefon w 1 r.ś.

  11:30    
Roberta Wziętala w 5 r.ś.

                         Chrzest: Natalia Fickowska

               
  16:00   
Czesława Panka w 17 r.ś. i Stanisława Koniecznego