Jezus Chrystus zstąpił do piekieł i zmartwychwstał  

        Kościół przeżywa radość paschalną. W okresie wielkanocnym chcemy również pochylić się nad kolejną prawdą naszej wiary, by dobrze wykorzystać trwający w Kościele Rok Wiary. Papież Benedykt XVI prosił,  byśmy w tym czasie skorzystali z zaproszenia do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata

Czytaj więcej...

Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion....

         Mawia się czasami o osobach przychodzących nie w porę, pojawiających się bez zaproszenia, przypadkiem, że wpadają jak Piłat w Credo. Rzeczywiście przy pobieżnym spojrzeniu na nasze Wyznanie Wiary, które opowiada najważniejsze tajemnice wiary Poncjusz Piłat pojawia się jak nieproszony gość.

Czytaj więcej...

Wierzę..., który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny...

 

         Kolejna katecheza w Roku Wiary, która nas gromadzi w świątyni rozwija prawdę tak często przez nas wyznawaną: wierzymy w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny.

         Maryja odgrywa bardzo istotną rolę w historii zbawienia. Podkreśla to św. Paweł, pisząc: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty (Ga 4,4-5). Sam fakt, że Matka Jezusa pojawia się w kontekście słów o pełni czasu jest świadectwem jej wyjątkowego znaczenia. Owa pełnia stanowi największy i centralny moment w historii odkupienia. Oznacza czas Chrystusa – zwłaszcza Jego przyjście oraz śmierć, Zmartwychwstanie i obdarowanie Kościoła Duchem Świętym. Maryja jest obecna we wszystkich kluczowych momentach. Warto podkreślić, że obecność Maryi w dziejach zbawienia zaczęła się jeszcze wcześniej. Na horyzoncie dziejów pojawiła się przed Chrystusem, by w czasie oczekiwania na Mesjasza świecić niczym gwiazda zaranna.

Czytaj więcej...

 

Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego...

      

        W centrum katechez odczytywanych w naszej świątyni w Roku Wiary znajduje się Osoba Jezusa Chrystusa z Nazaretu, Jednorodzonego Syna Ojca, który cierpiał i umarł za nas. Po zmartwychwstaniu żyje z nami na zawsze. W Osobie Chrystusa odkrywamy cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił. Dążymy do zrozumienia znaczenia czynów i słów Jezusa oraz znaków dokonanych przez Niego. Naszym celem wejście w głęboką komunię z Jezusem Chrystusem. Tylko Jezus prowadzi do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej.

Czytaj więcej...

Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi...

       Kolejna katecheza, którą odczytujemy w naszym kościele w Roku Wiary, odsłania następną tajemnicę zawartą w Credo. Wierzymy w Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Prawda ta daje odpowiedź na podstawowe pytania: skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jaki jest początek świata i człowieka oraz jaki jest cel ludzkiego życia?

Czytaj więcej...

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...


Katecheza I do odczytania w kościołach:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...

    Przez cały Rok Wiary, będziemy skupiać naszą uwagę na Wyznaniu Wiary, zwanym także Składem Apostolskim, albo Symbolem Apostolskim. Jest to tekst, który wypowiadamy podczas niedzielnej Eucharystii po homilii, rozpoczynający się od słowa „wierzę”, stąd też zwany bywa z języka łacińskiego „Credo”. To jeden z najważniejszych tekstów chrześcijaństwa. Powstał, według pięknej tradycji, w dniu, w którym Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego rozchodzili się na cały świat, aby zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, głosić Dobrą Nowinę. Wtedy każdy z nich wypowiedział jeden artykuł wiary – ich zbiór, a więc dwanaście zdań, to właśnie nasz Skład Apostolski. Dzisiaj wiemy, że proces powstawania Credo był znacznie bardziej skomplikowany, ale nie przeszkadza nam to w uznaniu go ciągle za fundament naszego życia religijnego.

Czytaj więcej...


ZWIĄZKI  PARTNERSKIE  W  OCENIE  ETYCZNO-MORALNEJ

           Zauważamy, że niektórzy w naszym kraju debatują nad projektem ustawy o związkach partnerskich. Trzeba zaznaczyć, że inicjatywa ta wpisuje się w nasilający się ostatnio w wielu krajach europejskich nurt nieustających kampanii propagandowych, mających na celu doprowadzenie do przyznania statusu małżeństwa związkom osób tej samej płci. Należy wyraźnie podkreślić, że związki partnerskie to nie to samo, co wolne związki obejmujące całość rozmaitych i wielorakich heteroseksualnych związków ludzkich, których wspólną cechą jest współżycie seksualne bez zawierania małżeństwa.

Czytaj więcej...