Materiał zdjęciowy z rekolekcji adwentowych 2011 rok
Rekolekcje poprowadził ks. Mirosław Tosza

z udziałem zespołu Kana Band