Próby Liturgiczne :

  8.09. godz. 18:15

15 09. godz. 18:15

22.09. godz. 18:15

24.09. godz. 16:00 lub 25.09. godz.18:15

Przymiarka ubrań 9.09. g. 18:00

Pierwsza spowiedź i odnowienie przyrzeczeń chrztu św.
–      sobota 26.09. godz. 10:00