TERMIN BIERZMOWANIA – 12.04.2018 godz. 18.00


Warunki dopuszczenia do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

- udział w spotkaniach przygotowawczych , a także w niedzielnych Mszach św. i wyznaczonych nabożeństwach . 
( jedno spotkanie opuszczone i nieusprawiedliwione oznacza rezygnacje kandydata!!!)

- egzamin z katechizmu ( według wyznaczonych numerów pytań )

- przygotowanie imienia do bierzmowania ( znajomość, kto ze świętych to imię nosił )

- podanie danych świadka bierzmowania ( świadek bierzmowania musi uzyskać stosowne zaświadczenie ze swojej parafii)

- dostarczenie świadectwa chrztu św.

- dostarczenie zaświadczenia że kandydat uczęszcza na katechezę szkolną i współpracuje pozytywnie z katechetą