Numery pytań wybranych z Katechizmu Bierzmowanych potrzebnych do zdania egzaminu dla kandydatów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii Wszystkich Świętych w Siemoni:


3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 97, 102, 104, 105, 118, 125, 126, 127, 131, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 193,

Razem = 94 pytania

(Pytania zostały wybrane z pomiędzy 193 pytań zawartych w katechizmie)