Sosnowiec 17 sierpnia 2018 r


KOMUNIKAT
BISKUPA SOSNOWIECKIEGO
GRZEGORZA KASZAKA

                        

 L.dz. 957/2018

                                                                Umiłowani Diecezjanie! 

         My, Polacy, dobrze wiemy, jak wielkim nieszczęściem jest plaga pijaństwa i zniewolenie alkoholizmem. Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu wywołuje poważne konsekwencje zdrowotne, niszczy życie osobiste, rodzinne i społeczne. Dlatego cenne jest każde działanie wpisujące się w walkę o wyzwolenie Polaków z tego strasznego nałogu, potrzebna jest każda inicjatywa promująca trzeźwość. Wiem, że są takie osoby, które podjęły wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. Wartościowe działania mające na celu ratowanie Polaków podejmują również władze samorządowe, chociażby przez ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 24:00 a 6:00.

        Zachęcam wszystkich do powzięcia jakiejś formy wyrzeczenia, umartwienia oraz proszę o modlitwę w intencji trzeźwości narodu polskiego. Ofiarujmy nasz „bezinteresowny dar abstynencji wielu do trzeźwości wszystkich”, próbując wynagrodzić Panu Bogu za grzechy pijaństwa polskiego narodu. Niech Maryja, Królowa Polski, wspiera nas w tych postanowieniach.


                                                                                      
                                                                                                    Wasz Biskup + Grzegorz