Biuro Pielgrzymkowe 1997
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11
tel. +48 32 623 90 30
fax +48 32 623 90 30
tel kom. +48 607 074 815
www.traveller-it.pl • e-mail: traveller@op.

PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA+JORDANIA
22-29.11.2017
CEZAREA NADMORSKA - HAJFA - NAZARET
TYBERIADA - AMMAN - PETRA - BETLEJEM - JEROZOLIMA MORZE MARTWE

ŚWIADCZENIA:
Przelot samolotem na trasie Polska - Izrael- Polska, objazd komfortowym autokarem, 7 noclegów
w hotelach ***, śniadania i obiadokolacje (w dniu wylotu i przylotu posiłki uzależnione od godzin wylotu), opieka polskojęzycznego pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL/NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, system słuchawkowy do oprowadzania, zwyczajowe napiwki oraz inne wydatki programowe
PROGRAM:
DZIEŃ 1: Wylot z Polski, przylot do Izraela, przejazd do hotelu. Obiadokolacja Nocleg.
DZIEŃ 2: Śniadanie. CEZAREA NADMORSKA- miasto portowe rozbudowane przez króla Heroda Wielkiego. Przejazd do HAJFY - trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. Przejazd do NAZARETU, zwiedzanie Kościoła Zwiastowania Pańskiego (największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie), KANA GALILEJSKA - miejsce gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano kościół Franciszkanów. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3:Śniadanie, przejazd kierunku GÓRY TABOR- miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. rejs łodzią po JEZIORZE GENEZARET, GÓRA OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW - miejsce Kazania na Górze oraz wyboru apostołów, TABGHA - miejsce rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu św. Piotra, KAFARNAUM- miasto Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Msza św. Przejazd w kierunku granicy z Jordanią, przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: Śniadanie, zwiedzanie AMMANU : rzymski amfiteatr, cytadela , świątynia Herkulesa oraz fortyfikacje. Następnie przejazd do MADABY– mozaiki z czasów bizantyjskich - mapa Palestyny i Dolnego Egiptu pochodząca z VI w. n.e. w kościele św. Jerzego. GÓRA NEBO. Msza św. Obiadokolacja i nocleg w Petrze.
DZIEŃ 5: Śniadanie. Zwiedzanie PETRY – „różowego miasta Nabatejczyków”. Msza św. Przejazd na granicę z Izraelem. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 6: Śniadanie. BETLEJEM - miejsca narodzin Jezusa, nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Chrystusa Msza św., Pole Pasterzy. Przejazd do jednego z najstarszych miast JERYCHA oraz do QASER EL-YAHUD (symboliczne miejsce chrztu Jezusa), następnie MORZE MARTWE -wypoczynek- kąpiele, Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7: Śniadanie, zwiedzanie JEROZOLIMY: Góra Oliwna (skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta), Kościół Pater Noster (gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz), Kościół Dominus Flevit (w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy), Ogród Getsemanii (w którym Jezus został zdradzony), Wizyta w Kościele św. Anny, przejście Drogą Krzyżową (Via
Dolorosa ), Bazylika Grobu Bożego. Ściana Płaczu (która wg tradycji jest częścią świątyni , Salomona), Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: Śniadanie, przejazd do nowej Jerozolimy: zwiedzanie Instytutu Yad Vashem - muzeum upamiętniające Holokaust (niezwykły pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów), wioska Ein Karem - miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela Msza św., Menora oraz budynki knesetu - współczesny parlament izraelski. Przejazd do TELAVIVU – JAFY krótki spacer po najstarszej części miasta -Jafa następnie przejazd na lotnisko, wylot do Polski.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
CENA: 2000 ZŁ+ 680 USD możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - zwrot 100% Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży tj. z imprezy turystycznej lub biletu lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, takich jak: 1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród u osoby Ubezpieczonej, 2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej, 3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania, 4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, 5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, Ubezpieczenie można zawrzeć do 5 dni od daty podpisania umowy/zakupu biletu. W przypadku gdy do wyjazdu jest mniej niż 30 dni ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu zakupu biletu lub imprezy.