Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii peregrynacje figury Matki Bożej Fatimskiej jest to okazja do szczególnej modlitwy w naszych domach i oddawania siebie i swoich bliskich pod Jej opiekę. To pielgrzymowanie Maryi w znaku figury rozpoczynamy od Brzękowic Górnych. Następne  miejscowości naszej parafii będą przyjmowały figurę Matki Bożej w następującej kolejności:  Brzękowice Wał, Góra Siewierska, Podmłynie, Siemonia, Kolonia Niebyła, Twardowice i Wymysłów. Mam serdeczną prośbę do  Kół Gospodyń i Strażaków z danej miejscowości o czuwanie nad peregrynacją Figury Matki Bożej w swojej miejscowości, aby było wiadomo gdzie aktualnie się znajduje. Można Ją przekazać kolejnej  rodzinie wieczorem następnego dnia, aby przebywała w naszym domu przez jeden dzień