Został zmieniony termin naszej pielgrzymki do Ziemi Świętej
na 18-25.10.2017.
CENA: 3590 PLN+120 USD .
Ponieważ są jeszcze wolne miejsca można się zapisywać.