Z powodu epidemii po Świętach nie odbędą się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie zwane „Kolędą”. Postarajmy się pomodlić w gronie rodzinnym o Boże błogosławieństwo dla domu i umieścić napis na  drzwiach, poświęconą kredą.
   
   Aktualnie w naszym kościele mogą przebywać 33 osoby. Na zewnątrz nie ma ograniczeń . Trzeba natomiast zachować dystans społeczny. Zapraszam do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii , stosując się do instrukcji sanitarnych. Osoby obawiające się bliższego kontaktu , mogą bezpiecznie  brać udział we Mszy Św. przebywając na placu kościelnym.