Szczęść Boże.  Drodzy parafianie !

Jutro w niedziele Msze Św. o stałej porze, jednakże bardzo zachęcam do pozostania w domu i wysłuchania Mszy Św. w Telewizji i radio i przyjęcia duchowej Komunii Św. Zapraszam także do przeczytania listu Biskupa Diecezjalnego Grzegorza Kaszaka, który jest umieszczony na parafialnej stronie.  Stosujmy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i wytycznych Pasterzy Kościoła, którzy usilnie nas proszą, aby na Mszy Św. nie było więcej niż 50 osób .  Kościół w Siemoni będzie codziennie  otwarty od 8.00 do 18.00  na osobistą modlitwę i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Msze Św. w  dni powszednie będą odprawiane. Nie odwołałem zamówionych intencji , ale też nie wyznaczałem nowych . Codziennie będę się modlił , aby dobry Pan Bóg zatrzymał pandemię wirusa  i uzdrowił wszystkich chorych. Będę się też modlił za naszą parafię. Serdecznie zachęcam do troski o starszych , samotnych parafian i przyjście im z pomocą w zaopatrzeniu w żywność i to co niezbędne. Módlmy się do patronki naszego parafialnego kościoła Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Z pomocą Bożą przetrzymamy ten ciężki czas.

                                                           Wasz  proboszcz