Sosnowiec 19 lutego 2019 r


KOMUNIKAT
BISKUPA SOSNOWIECKIEGO
GRZEGORZA KASZAKA
                      


                                                                Umiłowani Diecezjanie! 

         Człowieka trzeba mierzyć miarq serca. Sercem! (św. Jan Paweł II). Pragnę podziękować wszystkim, którzy spieszą z pomocą potrzebującym. Bez Waszego zaangażowania wielu naszych braci nie mogłoby bezpiecznie przejść przez trudne okresy swojego życia. To dzięki Wam nic nie straciły na aktualności słowa: Popatrzcie, jak oni się miłują, opisujące wspólnotę Kościoła pierwszych wieków. Cieszy również fakt, że nasza chrześcijańska pomoc udzielana jest w sposób profesjonalny i dzięki naszej Caritas ciągle się rozwija.

       Do listy placówek prowadzonych przez sosnowiecką Caritas, takich jak: noclegownie, schroniska dla bezdomnych, Diecezjalny Dom Matki i Dziecka, przedszkole, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, jadłodajnia i magazyn żywności, dołączył końcem roku Dzienny Dom Senior+ w Olkuszu przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych już zawodowo. W ostatnim roku powstało również 19 punktów "Ydawania żywności o krótkim terminie przydatności, w których regularnym wsparciem objętych było prawie 4 tysiące rodzin. Otrzymały one żywność za ponad 4 miliony zł.

Sosnowiecka Caritas co roku organizuje również wypoczynek letni dla 500 dzieci i młodzieży, wspiera rehabilitację oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Wszystko to jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób nieobojętnych na ludzką krzywdę.

Trwa czas rozliczeń podatkowych. Dlatego ponownie zwracam się do Was, Drodzy Diecezjanie, jak i do wszystkich ludzi dobrej woli, z prośbą o przekazanie 1% Waszego podatku dochodowego na dzieła Caritas. Dla każdego z Was została przygotowana ulotka. Zawiera ona wszystkie informacje, co zrobić, by udzielić wsparcia.

Matce Przenajświętszej powierzam Was, Drodzy Diecezjanie, i nasze wspólne dzieła. Niech patronowie naszej diecezji św. Brat Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski wypraszają u Boga potrzebne Wam łaski.


                                                                                       z pasterskim błogosławieństwem
                                                                                                    Wasz Biskup
                                                                                                    + Grzegorz