Rozpoczęcie przygotowania do obrzędu bierzmowania.
Kandydaci klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum są proszeni o podanie swoich danych i zapisania się.

Kandydaci przychodzą w każdą niedzielę na Mszę Św. o godz. 11:30 oraz na różaniec w każdy czwartek o godz. 18:30

Czytaj więcej...


„O mój Jezu…zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba”

       W potocznym rozumieniu tajemnica to sekret, którego nie należy ujawniać. Biblijne misterium oznacza niewiadomą, która jednak wraz z upływem czasu staje się jawna. Pan Bóg kocha tajemnice. Mimo rozwoju nauki i techniki, tajemnicą nadal są owiane początki świata i człowieka. Do określonego momentu historii zbawienia, nawet dla aniołów sekretem pozostawał fakt Wcielenia Syna Bożego i sposób Odkupienia rodzaju ludzkiego. Wspólnota Kościoła wyznaje tajemnicę Trójcy Świętej, kapłanów obowiązuje tajemnica spowiedzi, w każdą niedzielę z wiarą przeżywamy tajemnicę Eucharystii. Tajemnicą wiary pozostają również rzeczywistości, które będziemy przeżywać w przyszłości: czyściec, stan wiecznego szczęścia w niebie lub wiecznego potępienia w piekle. Pan Bóg dla utwierdzenia wiary, czasami odsłania zasłonę swoich tajemnic i pozwala doświadczyć wybranym nadprzyrodzonej, cudownej rzeczywistości. Pragnie przez to umocnić nas w przekonaniu, że Jego Słowo jest prawdziwe.   

Czytaj więcej...


APEL PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU POLSKI
KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECIEGO
W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ

     W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br składam kondolencje wszystkim którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe straty materialne.

Czytaj więcej...

Biuro Pielgrzymkowe 1997
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11
tel. +48 32 623 90 30
fax +48 32 623 90 30
tel kom. +48 607 074 815
www.traveller-it.pl • e-mail: traveller@op.

PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA+JORDANIA
22-29.11.2017
CEZAREA NADMORSKA - HAJFA - NAZARET
TYBERIADA - AMMAN - PETRA - BETLEJEM - JEROZOLIMA MORZE MARTWE

Czytaj więcej...