List Prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji

Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZWIASTUN DOBREJ NOWINY, ŚWIADEK CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO,
ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI

                         Umiłowani Siostry i Bracia
           W tekstach Pisma Świętego czytanych podczas dzisiejszej niedzielnej Eucharystii mowa jest o dwóch niezwykle ważnych i cennych darach, jakie otrzymujemy od Boga. Są nimi sól i światło. Jedno i drugie jest niezbędne dla życia człowieka i przyrody, która go otacza. Sól przecież nadaje smak pokarmom i zachowuje je przed zepsuciem, światło natomiast ogrzewa i oświeca. Słowo Boże jednak zwraca naszą uwagę na głębsze znaczenie tych darów. Obraz soli i światła to nauka jaką otrzymuje każdy z nas od Chrystusa. Jako jego uczniowie nosimy w sobie jej niepowtarzalny "smak". Naszym zaś zadaniem jest to, by niezatrzymywać Chrystusowej nauki dla siebie, ale należy przenosić ją tam, gdzie życie utraciło swój smak i panuje ciemność. Dlatego tak ważne jest nasze codzienne zaangażowanie w głoszenie Ewangeli i dawanie o niej świadectwa, wówczas światło Słowa Bożego, które w sobie nosimy, zabłyśnie w ciemnościach (Iz 58,10) i będzie świeciło wszystkim, którzy są w domu (Mt 5,15)

Czytaj więcej...


Sosnowiec 19 lutego 2019 r


KOMUNIKAT
BISKUPA SOSNOWIECKIEGO
GRZEGORZA KASZAKA
                      


                                                                Umiłowani Diecezjanie! 

         Człowieka trzeba mierzyć miarq serca. Sercem! (św. Jan Paweł II). Pragnę podziękować wszystkim, którzy spieszą z pomocą potrzebującym. Bez Waszego zaangażowania wielu naszych braci nie mogłoby bezpiecznie przejść przez trudne okresy swojego życia. To dzięki Wam nic nie straciły na aktualności słowa: Popatrzcie, jak oni się miłują, opisujące wspólnotę Kościoła pierwszych wieków. Cieszy również fakt, że nasza chrześcijańska pomoc udzielana jest w sposób profesjonalny i dzięki naszej Caritas ciągle się rozwija.

Czytaj więcej...