W piątek 18 maja miała miejsce pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwari Zebrzydowskiego dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komuni Świątej .
Pielgrzymka ta zbiegła się z rocznicą urodzin św. Jana Pawła II

Czytaj więcej...

PONIEDZIAŁEK 21 MAJ
NMP MATKI KOŚCIOŁA - ŚWIĘTO
   7:30 w intencji parafian
                                                                                                                                      

WTOREK 22 MAJ
17:30    Marcina Kusia – od Zarębów, Barańskich z Sączowa, Steni z Boguchwałowic


ŚRODA   23 MAJ
17:30    Jana Widza – od Heleny Sobieraj z rodz., swatów z Siewierza,
                                         Agnieszki i Piotra
Białasów z Mielca, Joli i Mateusza Michałowskich


CZWARTEK 24 MAJ
JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA - ŚWIĘTO
17:30    Halinę Piątek – od szwagierki Marysi z rodziną
                                                

PIĄTEK 25 MAJ
14:00 w intencji zaślubionych

17:30    Zenonę Podziemską – od sąsiadów: Sapińskich, Kłysów, Janiny Wnuk, Wieczorków, 
                                                         Niedbałów,Michalaków,Pawlików,Pławskich,Górów,Białasów
z                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SOBOTA 26 MAJ
ŚW.FILIPA NERI
15:30    Zenobię Małota – od syna z rodz., sąsiadów: Olszewskich, Jareckich, Płatków, 
                                                 Nabrdalików, Strączków, Mieczysławy Kotuła, Justyny Kotuła,

                                                 Janiny Sobieraj, Alfredy Pawlusińskiej, Grażyny Walkosz


NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 27 MAJ
   8:30    Irenę i Jana Bednarzów, Antoninę i Jana Zarychtów, Annę i Kazimierza Bednarzów,
                  Bronisławę, Antoniego, Bronisławę Gadaczków


10:00    Czesława Undermana w 22 r.ś. i Zenobiusza Kotułę – od żony Wandy, córki Edyty,
                                                                                                               
teściowej Danuty Underman ,
                                                                                                                szwagierki Krystyny Underman

                                                                                                               sióstr Teresy Franczyk
                                                                                                               i Grażyny Kotuła z rodzinami


11:30     W intencji dzieci i rodziców w 1 rocznicę Komunii Św.

16:00    Stanisława Krytowskiego – od żony i syna

 
PONIEDZIAŁEK 14 MAJ
ŚW.MACIEJA AP. - ŚWIĘTO
17:30  Halinę Piątek – od szwagierki Bożeny z rodz.WTOREK 15 MAJ
17:30  Marcina Kusia – od Janiny Smółka i kuzynów Kazika i Wacka z rodzinami,
                                           Adolka Kusia i kuzynek Eli i Ani z rodziną                                              

ŚRODA   16 MAJ
ŚW.ANDRZEJA BOBOLI - ŚWIĘTO
17:30 Henryka Kotułę – od Stanisława i Genowefy Trzęsimiechów, Roberta Trzęsimiecha  z rodz.,
                                               Haliny i Mariana Lenart, Jerzego Wolnego z rodz.,
Anny Cieszyńskiej z rodz.


CZWARTEK 17 MAJ
17:30  Stanisławę w 5 r.ś. i Stanisława w 30 r.ś. Latosińskich
                                                

PIĄTEK 18 MAJ
11:00  Msza Św. w Kalwarii Zebrzydowskiej w intencji dzieci komunijnych i naszej parafii
                                                                                                 

SOBOTA 19 MAJ
15:00  Dziękczynna na roczek Julii Topolewskiej

17:00  Dziękczynna w 40 rocz. urodz. Małgorzaty Bednarek z prośbą o potrzebne łaski,
              Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodzinyNIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. 20 MAJ
   8:30 Dziękczynna w 60 rocz. urodz. Jerzego Nawrota z prośbą o Boże błogosławieństwo,
                potrzebne Łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy


10:00 Janinę Dyszy – od wnuczek: Iwony z Marianem, Małgorzaty z rodz., Anny z rodz.,
                                           wnuka Tomasza z rodz. i siostrzenic Krystyny i Wandy z rodzinami


11:30 Antoninę, Józefa, Henrykę, Józefa Rudzkich, Danuty, Jana Małotów, Helenę, Stefana Drożdżów


16:00 Tadeusza Bubla w 12 r.ś. – od żony i córek z rodzinamiOŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

       W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych.

Czytaj więcej...


„O mój Jezu…zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba”

       W potocznym rozumieniu tajemnica to sekret, którego nie należy ujawniać. Biblijne misterium oznacza niewiadomą, która jednak wraz z upływem czasu staje się jawna. Pan Bóg kocha tajemnice. Mimo rozwoju nauki i techniki, tajemnicą nadal są owiane początki świata i człowieka. Do określonego momentu historii zbawienia, nawet dla aniołów sekretem pozostawał fakt Wcielenia Syna Bożego i sposób Odkupienia rodzaju ludzkiego. Wspólnota Kościoła wyznaje tajemnicę Trójcy Świętej, kapłanów obowiązuje tajemnica spowiedzi, w każdą niedzielę z wiarą przeżywamy tajemnicę Eucharystii. Tajemnicą wiary pozostają również rzeczywistości, które będziemy przeżywać w przyszłości: czyściec, stan wiecznego szczęścia w niebie lub wiecznego potępienia w piekle. Pan Bóg dla utwierdzenia wiary, czasami odsłania zasłonę swoich tajemnic i pozwala doświadczyć wybranym nadprzyrodzonej, cudownej rzeczywistości. Pragnie przez to umocnić nas w przekonaniu, że Jego Słowo jest prawdziwe.   

Czytaj więcej...