Wizytacja J.E.Ks.Biskupa Grzegorza Kaszaka
30 października 2016